Vil du bli medlem i Noereh?

Du blir medlem i Noereh ved å Vippse kr 50 til NOEREH, eller betale inn 50 kroner på vår bankkonto 4750 23 02287. Vennligst merk innbetalingen med navn, fødselsdato og e-postadresse.

Navn *
Navn
Fødselsdato *
Fødselsdato
Adresse *
Adresse
Lokallag (valgfritt)
Jeg samtykker til at Noereh kan lagre informasjon om meg opp til ett år. *
Informasjon fra medlemsregistrering vil lagres inntil ett år. Det vil kun brukes av organisasjonen og vil ikke deles med en tredjepart. Om du ønsker din informasjon slettet tidligere, ta kontakt med noereh@biegga.com.