Vil du bli medlem i Noereh?

Du blir medlem i Noereh ved å Vippse kr 50 til NOEREH, eller betale inn 50 kroner på vår bankkonto 4750 23 02287. Vennligst merk innbetalingen med navn, fødselsdato og e-postadresse.

Navn *
Navn
Fødselsdato *
Fødselsdato
Adresse *
Adresse
Lokallag (valgfritt)
Jeg samtykker til at Noereh kan lagre informasjon om meg. *
Informasjon fra medlemsregistrering vil lagres til du melder deg ut av organisasjonen/ikke betaler nytt medlemsskap. Oppgitte opplysninger vil kun brukes av organisasjonen og vil ikke deles med en tredjepart. Om du ønsker din informasjon slettet tidligere, ta kontakt med noereh@biegga.com.