Dette er Noereh

Noereh er en uavhengig og livssynsmessig nøytral samisk ungdomsorganisasjon som skal gi samisk ungdom en felles møteplass, og tale samiske ungdommers sak. Vi har lokallag i Oslo, Tromsø og Ávjovárri med tilbud til unge samer.

SENTRALSTYRET

Dette er Noerehs sentralstyre

Dávvet Bruun-Solbakk

Leder

Ellinor Skartland

Styremedlem

Alice Marie Johansen

Nestleder

Maja Olsen

Styremedlem

Anne Henriette Hætta Reinås

2. nestleder

Camilla Mariell Olufsen

Varamedlem 

Lasse E.
Bjørn     

Styremedlem

Maidi Kappfjell

Varamedlem

Isalill Kolpus              

Styremedlem

Aslak Heika Hætta Bjørn

Varamedlem

Nyheter

Dokumenter