Lokallag

Vi har 3 lokallag rundt om i landet. De er:

 

Oslove Noereh

Leder: Oda Agnete Svendsen

Facebook

Romssa Noereh

Leder: Ann-Marie Dorph

Facebook

Kautosjok Noereh

Leder: Sara Katrine Aleksandersen

Facebook