Noereh er en uavhengig, samisk ungdomsorganisasjon som skal gi samisk ungdom en felles møteplass, og tale samiske ungdommers sak.

 

Eambbo dieđut bohtet