Sentralstyret 2019/2020

Elen Ravna (leder)

Dan Jonas Sparrok (første nestleder)

Maria Westerfjell Grensemo (andre nestleder)

Ordinære styremedlemmer: Isak Anta Kvitfjell, Jenny Krihke Bendiksen, Ronja Vaara, Eivind Yrjan Stamnes

Vara: Anja Márjá Nystø Keskitalo, Ellinor Skartland