Noereh
Designmanual

Typografi

Gilroy

Fonten vi bruker Gilroy. Font-filer ligger i Google Drive mappen. Ellers kan man laste gratisversjonen på nettsiden til fonthuset.

Støttefont

På dokumenter og presentasjon laget med Google Docs kan man bruke Questrial som erstatningsfont.