Hopp til hovedinnhold

Baajh vaeride årrodh!

Feb 20, 2020

logo

13. mai skal det holdes “Åpen dag” i forbindelse med åpningen av Storheia vindkraftverk. Fra første stund har vindkraftverket møtt motstand fra blant annet sørsamene, fordi det er et inngrep i tradisjonelle beiteområde for rein. Nå har Fosen Vind og Statkraft invitert samene i Fosen Reinbeitedistrikt til å “bistå med servering” på arrangementet.

Forslaget om at reindriftssamene fra Fovsen Njaarke Sijte skal lage mat på åpningsfesten til vindmølleparken på Storheia er usmakelig og svært respektløst. Samene har kjempet mot denne utbyggingen i 20 år og forslaget er et prakteksemplar på en kolonial tankegang. Samene kan få praktisere kulturen sin i ryddige former, men helst ikke være til bry. Man kan være til “pynt” når det passer for næringslivet, men ellers holde seg i ro.

Kulturen vår er verdifull, men samisk tradisjonell næring og samiske kulturuttrykk blir alltid nedprioritert i møte med storkapital og industri. Det vi får høre av næringslivet og storsamfunnet er: kulturen deres er bare verdifull når den er nyttig for oss.

Vi ser det på Øyfjellet, Stokkfjellet, i Repparfjorden, på Nasafjellet og mange andre steder der samene har holdt til i generasjoner.

Om Fosen Vind virkelig hadde respektert reindrifta og samene hadde de ikke bygd en vindmøllepark på Storheia. Fosen Vind har lenge visst hvor destruktivt prosjektet vil være for den sørsamiske reindrifta. Når vindmølleparken først er bygd, er invitasjonen om å servere mat ingenting annet enn et hån. Dette er kun et dårlig forsøk fra selskapet sin side på å renvaske sitt eget image etter mange år med hard konflikt, rettssaker og kritikk.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 13-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem