Hopp til hovedinnhold

Gruvedumping i Repparfjorden

29. nov. 2019

Idag fikk Nussir ASA på tross av mange klager en endelig driftskonsensjon. Det betyr at de kan starte sin utvinning av kobber i Riehpovuotna, noe som vil ha katastrofal påvirkning for alt liv i og rundt fjorden, og ikke minst er dette et angrep på den samiske kulturen, næringen og livsgrunnlaget.

De sier at gruven kun skal være i drift i 20 år, men når de først har drept livet i fjorden så er det ingen vei tilbake.

Gruvedumping i Repparfjorden handler om mer enn bare en fjord. Det handler om våre rettigheter til en framtid der vi kan fortsette med det våre formødre og forfedre har gjort i tusenvis av år.
Det handler om at vi allerede har mistet store arealer til vindmøller, oppdrettsfiske og industri. Repparfjorden er en av de siste fjordene vi har sitt slag, ikke bare i Sápmi men også i verden. Dette er utrolige viktige områder å verne om.

Det er 40 år siden den første sultestreiken under Altasaken. På tross av hundre år med kamp virker det som om staten fortsatt ikke anerkjenner vår rett til land og vann. Vår rett til land er i 2019 ingen selvfølgelighet når vi mister bit for bit til fordel for industri vekst og profitt.

Skaden en gruve medfører, har så store ringvirkninger på fisk, dyreliv og mennesker i området. Dyr, fisk og fugler vil trekke unna disse områdene hvor det foregår industri, det medfører at tradisjonene og næringen knyttet til områdene og dyrene vil svinne hen. Det vil si at blant annet reindriften og den sjøsamiske fiskerinæringen.

Ofte er virkeligheten verre enn de villeste konspirasjonsteorier. Og det er tilfellet i dag.

Verden brenner og våre statsledere over hele verden lar det skje. Vår eksistens som urfolk og våre liv blir nedprioritert til fordel for profitt, vekst og industri. Gruven skal kun være i drift i 20 år, men skaden er for alltid.

Samiske stemmer blir ikke lyttet til. Det ser vi skje i hele Sápmi. Det er ikke mindre enn kolonialisme. For vi må nå spørre oss selv: Hvor mye har vi igjen å ofre? Hvor mye inngrep skal til før vi ser at denne galskapen av naturødeleggelser må ta slutt?

Vi må lytte til de som bor og jobber i disse områdene, og vi må stå sammen og verne om kulturen og næringene som har eksistert der i veldig lang tid. Vi må verne om naturen. Og vi må verne om framtiden.

Noereh er derfor sterkt imot dumping av gruveslam i Repparfjorden. Staten viser igjen at vår framtid og de samiske rettighetene selges bort til høystbydende.

Vi er enige med Aili Keskitalo når hun sier at vedtaket er et av de alvorligste angrepene på samisk kultur og næringsutøvelse siden vedtaket om utbygging av Altavassdraget.

Idag skulle vi flagget og feiret Elsa Laulas fødselsdag, men flagget står nå på halv stang.

Skrevet av Dan-Jonas Mikael Sparrok og Ronja Vaara på vegne av Noereh 29.11.2019

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem