Hopp til hovedinnhold

Noereh landsmøtet i Tråante 2023

1. mai 2023

/
Noereh
logo

Noereh har den 28. - 30. april avholdt et vellykket landsmøte i Trondheim, med deltakere fra hele landet. Vi fikk samlet 25 deltakere i alderen 16-30 år.

I perioden 2022-2023 har Noereh arbeidet med å utvikle nye konsept slik som Gákteteidja og Gákterámis, samtidig som Noereh har tatt vare på møteplasser og konsepter som allerede finnes i organisasjonen slik som Siiddastallan og Gápptebieijvve.

Noereh har også arbeidet mer med saker som vil påvirke samisk ungdom. Noereh har vært aktiv i møter med andre organisasjoner og departement innenfor tema slik som arealinngrep, psykisk helse, minoritetsvern, osv.

Noereh deltok på blant annet EU-sami week, Oslo Pride og FN's bio mangfoldskonferanse. Noereh har også arrangert og deltatt på forskjellige støtte- og minnemarkeringer.

På Landsmøtet 2023 ble det vedtatt i den nye handlingsplanen at Noereh skal blant annet arbeide for å bli mer synlig i områder uten lokallag, delta på konferanser og seminarer om samiske rettighetsspørsmål, planlegge seminar for samisk ungdom i hele Sápmi, videreutvikle Gákterámis og arrangere arrangementer i konseptet.

På årets landsmøte hadde vi og workshops med Bodø2024 via vårt samarbeid i språkprosjektet Ságastit2024 for å få gode innspill på utforming av prosjektet. Vi hadde også workshop med Markomeannu i forbindelse med sommerleiren Siidastallan.

På landsmøtet ble det vedtatt ny politisk visjon som omhandler næring, miljø og klima, ungdomshelse, og utdanning. I tillegg vedtok landsmøtet resolusjoner for 2023, som tar for seg økt fokus på unge samers psykiske helse, bedre ivaretakelse av klima og miljø, og økt språkforvaltning.

Noereh er bevisst på at Sápmi strekker seg over fire land og arbeider for å få tettere samarbeid med søsterorganisasjonene våre i nabolandene. I 2023 er Noereh med på å arrangere Sápmi Pride på finsk side med de andre ungdomsorganisasjonene og Garmeres. På årets landsmøte hadde vi og et besøk av Petra Laiti (leder for Suoma sámi Nuorat) og Sara-Elvira Kuhmunen (leder for Sáminuorra) hvor vi fikk høre om arbeidet for samisk ungdom på svensk og finsk side.

Det er svært mye vi har fått gjort i 2022 som vil påvirke medlemmene våre og samiske ungdom generelt på en positiv måte, og som har lagt til rette det vi har bestemt oss for å arbeide med videre i 2023. Dette kan du se i årshjulet for 2022. Ta gjerne også en titt på dokumentene om politiske visjon og handlingsplan for 2023, i tillegg til resolusjonene om samisk ungdomshelseklima og miljø, og økt språkforvaltning som ble presentert under landsmøtet.

Årets landsmøte hadde totalt 9 benkeforslag, et historisk antall for organisasjonens valghistorie. Som kommentar sier vår nye leder (se under!) “Det er veldig fint å se engasjementet og at medlemmene bruker sin stemme til å aktivt delta i på landsmøtet”.

Landsmøtet i Stammen Kafé. Foto: Niclas Anthony Mikkelsen

Landsmøtet i Stammen Kafé. Foto: Niclas Anthony Mikkelsen

Det nye styret

Leder: Emilie Madelen Biti-Jessen
1. Nestleder: Julius Mihkkal Lindi
2. Nestleder: Ina Madelen Raanes

Styremedlemmer:
Konstanse Kjøsnes
Lemet Máheli Gaup Myrnes
Elise Sørensen

1. vara: Oda Katrine Aune Andersen
2. vara: Maja Susanne Olsen
3. vara: Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen

Vi i Noereh er stolte over å ha samlet så mange engasjert unge mennesker fra hele landet for å diskutere viktige saker og vedta politiske resolusjoner. Vi ser fram til å fortsette arbeidet med å skape samiske møteplasser for samisk ungdom i perioden 2023-24

Lars-Bjørnar gir leder-stafetten videre til Emilie.

Lars-Bjørnar gir leder-stafetten videre til Emilie.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem