Hopp til hovedinnhold

Noereh Rijkkatjåhkanibme 2024 - Landsmøte 2024

6. mai 2024

/
Noereh
logo

Lørdag den 4. april avholdt Noereh et landsmøte digitalt for medlemmene sine. Møtet samlet samiske ungdom mellom 12 og 30 år fra hele norsk side av Sápmi.

Under landsmøtet ble årsmeldingen for 2023 presentert. Det belyste et år med utfordringer og stor fremgang i det grenseoverskridende samarbeidet med de andre samiske ungdomsorganisasjonene, sterkt preget av Fosen-aksjonene. Året startet med arrangeringen av samisk ungdomshelsekonferansen i Tromsø, og gikk videre til aktivisme og støtte for medlemmene til stede under Fosen-aksjonene samt deltakelsen i flere andre kulturelle og politiske arrangementer der Noereh satt et understrek på klimarettferdighet for Sápmi og verdens urbefolkninger. Blant andre ting vist i årsmeldingen var et vellykket samarbeid med søsterorganisasjonene i arrangeringen av Sápmi Pride i Heahttá og bidrag til ungdomsopplegg under de samiske festivalene over sommeren, Riddu Riđđu og Márkomeannu.

Landsmøtet vedtok den nye handlingsplanen for 2024, som fokuserte på å bygge videre på organisasjonens interne struktur og ytterligere styrke båndene til lokallagene våre og søsterorganisasjonene Sáminuorra og Suoma Sámi Nuorat. Det er satt av planer på å gjenopplive lokallaget Romssa Noereh og etablere et nytt lokallag i Nordland, i tillegg til å igjen være aktivt deltagende i arrangeringen av Sápmi Pride i Bodø.

Det ble i tillegg vedtatt at Noereh skal ha et fysisk medlemsmøte for sine medlemmer som kompensasjon i at landsmøtet måtte avholdes digitalt i år. Landsmøtet var i utgangspunktet tiltenkt å ta sted fysisk i Bodø, men grunnet forsinkelser knyttet til overføring av økonomiske midler måtte Landsmøtet omgjøres til å være digitalt. For å leve opp til Noerehs formålsparagraf om å skape trygge møteplasser for samisk ungdom ble det bestemt at det skal arrangeres medlemsmøter i etterkant, som for eksempel under Giellabiellje språkkonferansen i Bodø.

Politiske visjoner og resolusjoner ble også vist under landsmøtet og handlet om å forbedre barne- og ungdomsarbeid, fordømmelsen av samehets og forsoning, økt samisk språkforvaltning og utdanning, miljø og klimarettferdighet, samt forbedret ivaretakelse og oppfølgning av unge samers psykiske helse.

Landsmøtet varte 2 timer lengre enn planlagt grunnet en intens valgkamp med benkeforslag og votering. Såpass at det var farlig nært at stein-saks-papir- paragrafen i Noereh vedtektene ble satt i bruk. Valget endte opp med det følgende resultatet:

Leder: Julius Mihkkal Eriksen Lindi
1.nestleder
: Anja Jernsletten
2.nestleder
: Håvard Valstad

Styremedlemmer
Ina Madelen Raanes, Konstanse Kjøsnes, Birgitte Laksforsmo

Varamedlemmer
Noah Valio-Engebø, Andrine Hallen, Juhán Nikolaus Wuolab

“Det er gledelig at medlemmene våre var så engasjert og deltagende under landsmøtet. Det tyder på at de er investert i organisasjonen og selve landsmøtet, vårt viktigste organ, selv til tross for at det ble avholdt digitalt.” sier den nyvalgte lederen fra Karasjok, Julius Mihkkal.

Vi i Noereh er stolte over å ha samlet så mange engasjert unge mennesker fra hele landet for å diskutere viktige saker og vedta politiske resolusjoner. Vi ser fram til å fortsette arbeidet med å være et talerør for samisk ungdom på norsk side av Sápmi og å skape møteplasser for dem.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem