Hopp til hovedinnhold

Noereh søker strukturert og engasjert organisasjonssekretær (20%)

1. apr. 2021

logo

OM NOEREH

Noereh er en partipolitisk uavhengig, samisk ungdomsorganisasjon. Vi har som mål å gi samisk ungdom trygge møteplasser, blant annet gjennom vårt landsmøte som arrangeres hvert år. Vår andre funksjon er å fungere som et felles talerør for ungdom på norsk side av Sápmi/Sábme/Saepmie.

Vi deltar på møter med andre organisasjoner, bidrar med synspunkt i prosjekter, deltar i panelsamtaler - ja, lista er lang og dette er likeså viktig arbeid for samisk ungdom og organisasjonen, som det våre medlemmer ser.


STILLINGEN

Noereh vokser og trenger nå en engasjert organisasjonssekretær. Organisasjonssekretærens hovedoppgave er, i samarbeid med Noerehs leder, å ha kontroll på og forstå organisasjonens daglige drift.

SOM ORGANISASJONSSEKRETÆR VIL DU HA HOVEDANSVAR FOR:

Praktisk tilrettelegging styret og styrearbeid, som å bestille møtelokale, hotell og flybilletter.

Bistå i å organisere landsmøtet og andre arrangement

Oppdatere sosiale medier og nettsider.

Samarbeide med regnskapsfører for å holde en ryddig økonomi

Skrive søknader og rapportering

Følge opp medlemmer via e-post og telefon

Holde medlemsregisteret oppdatert

Som organisasjonssekretær vil du samarbeide tett med organisasjonens leder, samt arbeide med tilrettelegging og organisering av styret.

Siden dette er en ny stilling i Noereh kan oppgavene være varierte. Du har mulighet til å komme med innspill til å forme din egen stilling før ansettelsen.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

Liker å jobbe strukturert, ryddig og effektivt

Har erfaring fra organisasjonsarbeid, for eksempel ved at du har sittet i et styre.

Komfortabel med å jobbe med tekstbehandling og i regneark.

Noe erfaring med regnskap og budsjettering er en fordel

Er komfortabel med å ta en lederrolle

Det er en fordel om du behersker et samisk språk skriftlig, har samisk kulturforståelse og kompetanse – men det er ikke et krav. Det viktigste er at du er motivert til å jobbe for Noerehs politiske visjon og at du ikke har tilknytning til virksomheter som jobber mot visjonen.


VI KAN TILBY:

Ungt og engasjert arbeidsmiljø, spennende utfordringer og verdifull erfaring.

Mulighet til å knytte nettverk

Varierte arbeidsoppgaver og stort rom for personlig initiativ.

Mye ansvar og et mangfold av oppgaver.

Frihet og fleksibilitet til å forme din egen arbeidsplass.

Fleksibel arbeidssted

ANNET

Stillingen er på 20%. Du har mye frihet til å fordele arbeidstiden slik du selv ønsker. Arbeidstiden avklares i dialog med styreleder.

Organisasjonssekretæren må påregne seg noe reising i forbindelse med møtevirksomhet og arrangementer.

I tiden rundt, før, under og etter landsmøte er det lagt opp til at du jobber mer intensivt over en kortere periode. Her finner vi en løsninger så det vi holder oss innenfor den avtalte arbeidstiden.

Stillingen er midlertidig til og med 1. mai 2022, men det er mulighet for fast ansettelse/forlengelse


SØKNAD

I søknaden skriver du kort om deg selv, dine erfaringer og dine tanker om jobben. Legg ved CV. Søknaden kan skrives på norsk, nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk.

Søknadsfrist er 1. mai. Ansettelse skjer i løpet av mai. Det er ønskelig at du kan tiltre i stillingen så raskt som mulig.

SPØRSMÅL

Er det noe du lurer på? Send mail til noereh@noereh.no eller ring Vilde Serina Brunvoll på +47 47 37 11 26

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem