Hopp til hovedinnhold

Ny ledelse i Noereh

Mar 13, 2022

/
Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen
logo

1.-13. mars har Noereh hatt landsmøte i Tromsø. Her har det blitt valgt nytt styre for det kommende året.

Det nye styret består av:

Sentralstyret:
Leder: Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen
1. Nestleder: Emilie Biti-Jessen
2. Nestleder: Julius Mihkkal Lindi
Medlem: Ida Emilie Lindseth
Medlem: Mathias Eilert Olsen
Medlem: Henrik Triumf
1. vara: Nell Mathea Nygård Mjøen
2. vara: Lemet Gaup Myrnes
3. vara Emma Elliane Oskal Valkepaa
På landsmøtet har vi blant annet fått vedtatt en ny resolusjon om klima, urfolks viktige del av klimatilpasning og omstilling.
Urfolk er også spesielt utsatt for inngrep i natur som er en konsekvens av “det grønne skiftet”.
Vi krever at klima- og miljøspørsmål blir satt på dagsorden, også i samiske samfunn. Samer må også ta del i kampen mot ødeleggelsen av jorda. Vi mener derfor at samiske partier og Sametinget har et særskilt ansvar for å gjøre dette til sin politikk.

Vi har også fått på plass en språk resolusjon hvor kvaliteten og tilgangen på på samiskundervisning gjør det vanskelig for samisk ungdom å lære, prioritere og styre samisk språk. Med dagens situasjon må man ofte kjempe for retten til undervisningen, som ofte er mangelfull, i tillegg til å miste andre fag.
Noereh er bekymret for fremtiden til samiske elever og deres muligheter til å lære sitt eget språk, språket til sine foreldre, familie eller forfedre, og vil derfor ha dette som et av sine hovedfokus for den politiske visjonen for styreåret.

Bilde av Styret:
Bakerst fra venstre: Lemet Gaup Myrnes, Julius Mihkkal Lindi, Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen, Henrik Triumf.
I front fra venstre: Mathias Eilert Olsen, Nell Mathea Nygård Mjøen, Ida Emilie Lindseth, Emilie Biti-Jessen
Ikke til stede: Emma Elliane Oskal Valkepää.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 13-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem