Hopp til hovedinnhold

SápmiToo

18. mar. 2019

logo

Denne helgen har jeg vært på SápmiToo konferanse i Kautokeino og Masi, hvor vold og overgrep i Sápmi lå på agendaen. Måten de formidlet om temaet var gjennom kunst, filmer, musikk og paneldebatter, noe som gjorde helgen veldig interessant. Åpningen til SápmiToo var på Dáiddadállu i Kautokeino, hvor malerier og bilder, joik og annet kunst skapte en fin opplevelse og en type tankevekker til hva helgen ville bringe. På kvelden var det slampoesi med Timimie Marak og joik vs. Strupesang med Sara Marielle Gaup Beaska og Taqralik Partridge, som en fin start på en følelsesladet helg.

Fredagen startet med en smell, gjennom danseforestilling av Ánna-Katri Helander sin «Aindás». Så va det noen taler av ordføreren Johan Vasara og Mikkel Eskil fra Sametinget. Hele dagen gikk ut på å fortelle om vold og overgrep i Sápmi. Det ble blant annet vist filmer som viste hvordan man kunne synliggjøre saker som ikke snakkes om offentlig.

På paneldebatten var det snakk om MeToo i henhold til hvordan det også slo an i Sápmi. Der ble det også snakket om hvorfor mennesker i Sápmi holder seg tause i saker som dette, og hvordan situasjoner kan føre til vold. Det var snakk om hvordan gutter i reindrift tyr til alkohol istedenfor å snakke om hva de har på hjertet, og hvordan med tiden de tyr til vold, som et resultat av å ikke selv ha det bra. Det var snakk om machokultur, hvordan mannfolk i Sápmi har en tendens til å være tause, fordi de tror at de selv kan håndtere sine tanker og at ingen andre skal hjelpe til med det. På kvelden hadde Article 3 konsert på Thon Várri.

Safespace av Jenni og Katarina

Lørdagen var vi i Masi, hvor det var workshops hvor man skulle skrive dikt, snakke om historiske traumer og minner, og safespace med Jenni Laiti og Katarina. Det var en veldig følelsesladet dag gjennom det å høre alle de historier som ble fortalt. På safespace var det viktig å ikke ta med drama eller annet tøv inn i rommet. Der satt vi i ring og det ble fortalt om personlige hendelser som trengtes å fortelles om. Det som ble sagt på safespace, forblir på safespace. Videre på dagen var det paneldebatt om SápmiToo og hvordan man skal handle framover. Der var det snakk om å få begge perspektiver inn, og finne en god måte å handle med de volds og overgrepssaker som ble dratt frem. Det å åpne samfunnet for de samtaler. Så var det middag og avslutningstale av Dine Fenger, hvor de takket dem som hadde vært med og de som hadde gjort det mulig for å arrangere SápmiToo. På kvelden var det konsert med Mari Boine.

Det var en veldig bra helg på mange måter, gjennom alt som ble sagt i hele konferansen og måten å handle med slike hendelser. Dette var en bra måte å kunne snakke om saker, og håper at dette fortsetter videre. En stor takk til Dáiddadállu som har fått til en såpass bra konferanse med så mange flinke folk!

Skrevet av styremedlem Isak Kvitfjell.


Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem