Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for 2023

Noereh ønsker å jobbe videre med organisasjonsstruktur, kultur, rettighetsarbeid og å fortsette å være en synlig møteplass for unge samer og en kjent aktør i media og på arrangementer.

Mål

 • Opprettholde støtte og gjeninnsette eksisterende lokallag.
 • Styrke sentralstyrets kompetanse gjennom kurs og annen opplæring.
 • Få på plass og holde på gode rutiner for drift av organisasjonen.
 • Være mer synlig i områdene uten lokallag.
 • Styrke relasjonene med eksisterende samarbeidspartnere.
 • Være synlig og deltakende på samiske festivaler og arrangementer.
 • Skrive flere kronikker/leserinnlegg.
 • Delta på seminarer og konferanser som omfatter urfolk og urfolksrettigheter, både på nasjonal og internasjonal nivå.
 • Være aktiv i spørsmål om identitet, rettigheter, diskriminering o.l. på departementsnivå.
 • Utvikle et nytt konsept innenfor samiske møteplasser.

Prosjekter

 • Arrangere Landsmøtet i sørsamisk område.
 • Arbeide for å få Noereh lokallagene stabile.
 • Arrangere koftedagen/gáktibeaivvi 11. april.
 • Delta på Siidastallan.
 • Arbeide for å få til seminar for ungdom i 2024 i forbindelse med Bådåddjo2024.
 • Samarbeide med og støtte opp søsterorganisasjonene og Garmeres om å arrangere Sápmi Pride.
 • Arrangere 3 eller flere Gákterámis arrangementer.
 • Arrangere Gáppeidja i November og finne en fast helg for dette.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem