Noereh er en partipolitisk uavhengig, samisk ungdomsorganisasjon som skal gi samisk ungdom en felles møteplass, og tale samiske ungdommens sak. 

Om du har lyst til å engasjere deg i Noereh så kan du ta kontakt med et lokallag i ditt nærområde. Vi har tre lokallag på norsk side av Sápmi, i Oslo, Tromsø og Karasjok/Kautokeino. Om det ikke er et lokallag nært deg, send oss gjerne en e-post.

Vi engasjerer oss i mange temaer og problemstillinger som gjelder samisk ungdom og samer generelt. Blant annet har vi fokus på arealproblematikk, språk, vold og overgrep i Sápmi, rettigheter og utdanning.

Noereh har søsterorganisasjoner over alle Sápmis grenser.

Mer kommer.