Hopp til hovedinnhold

Resolusjon for 2023: Klima

Den nyeste delen av hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) konkluderer med tiden renner ut. Hvis vi skal stanse dette må det settes i gang drastiske grep.

Klimakrisen går utover oss alle. Likevel er blant annet urfolk og andre marginaliserte grupper spesielt utsatt. IPCC rapporten trekker fram at urfolk er en viktig del av god klimatilpasning. Urfolk er også spesielt utsatt for inngrep i natur som er en konsekvens av “det grønne skiftet”.

Noereh mener at hovedansvaret for å bekjempe klimakrisen ligger på myndigheter, verdensledere og store bedrifter. Likevel har vi alle et ansvar for vår felles framtid. Det samiske samfunnet har muligheten til å komme med konstruktive løsninger i møte med klima og natur krisen. Dette er særlig viktig siden det samiske samfunnet er truet av dagens klimaløsninger.

Noereh krever at klima- og miljøspørsmål blir satt høyere på dagsordenen, også i samiske samfunn. Samer må også ta del i kampen mot ødeleggelsen av jorda. Vi mener derfor at samiske partier og Sámediggi har et særskilt ansvar for å gjøre dette til sin politikk. Vi vil ha en antikolonialistisk løsning på klimakrisen, og da må Sámediggi og samiske organisasjoner ta del i det. Vi mener at å bruke argumentet om at samer lever bærekraftig, er en ansvarsfraskrivelse, spesielt da vi også utgjør det moderne samfunn. Vi tar også del i det moderne samfunnet og må derfor ta del i å finne løsningene.

Noereh skal også i 2023 bidra i debatten om grønn kolonialisme og kjempe for å verne om samiske interesser i denne debatten.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem