Hopp til hovedinnhold

Resolusjon for 2023: Språk

Kvaliteten på samisk undervisning, og tilgangen til den, gjør det vanskelig for samisk ungdom å prioritere det. Med dagens situasjon må man ofte kjempe for retten til undervisningen, tas ut av viktige fag, få redusert timer og uten tilpasning til kompetanse og ferdigheter. Noereh er bekymret for fremtiden til samiske elever og deres muligheter til å lære sitt eget språk, språket til sine foreldre, familie eller forfedre.

Videre så mister mange muligheten til å kunne lære samisk etter endt skoleløp på ungdomsskole eller videregående, og manglende voksenopplæring eller tilgang til å lære samisk språk som voksen.

Mangfoldet av de ulike samiske språkene er et spesielt og verdifullt særtrekk i samisk kultur. På tvers av statlige skillelinjer finnes det et bånd mellom mennesker, organisasjoner og institusjoner som ønsker å ivareta samisk kultur, samfunn og næringer, i tillegg til forskjellige samiske språk der alle er unike og har underliggende kulturelle verdier i seg som må opprettholdes og styrkes.

Noereh skal strebe for å engasjere bruken av og synliggjøringen av alle samiske språk, spesielt de 3 offisielle i Norge – nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Å oversette tekster kan være vanskelig og tidkrevende arbeid, men som organisasjon skal Noereh likevel jobbe for å benytte de sistnevnte språkene i sin kommunikasjon med medlemmene.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem