Hopp til hovedinnhold

Resolusjon for 2023: Samisk ungdomshelse

I januar 2023 holdt Noereh, i samarbeid med Sáminuorra og forskere på UiT og Universitetet i Umeå, en konferanse om samisk ungdomshelse. Der fikk ungdommen slippe løs om hva slags ting som står på spill når det gjelder samisk ungdomshelse.

Blant de mer alvorlige tingene som var nevnt var enkelte ukulturer som mange områder Sápmi sliter med, som machokulturen, stillhetskulturen og den seksuelle overgrepskulturen som er ødeleggende for mange unge liv. Det ble snakket om hvor negativt diskriminering og hets påvirker hverdagen deres, hvordan nylige utviklinger som truer samiske næringer gjør dem fortvilet, i tillegg til bekymringer rundt deres egen identitet og plassen de har i et moderne samfunn. Av det mer positive som ble snakket om er hvor viktige trygge møtearenaer er for dem, der hvor man kan møte andre samiske ungdom og slippe å måtte forklare og rettferdiggjøre fra bunnen av sin egen identitet.

Det ble også konkludert at kunnskap og tilstrekkelig kompetanse i samisk kultur innen helsetjenestene er også helt avgjørende for deres evne til å gi effektiv og kultursensitiv behandling til samisk ungdom. Mange klager på at det er ofte vanskelig å få vanlige psykologer til å forstå deres kulturelle bakgrunn og dagligliv som samer. Av og til kan tilbakemeldingene fra psykologene rett og slett være krenkende. De opplever dermed også at størstedelen av psykologsamtalene blir brukt til å forklare grunnleggende ting om den samiske kulturen og om deres samiske identitet. Dette setter en stor emosjonelt press på ungdommene og tar verdifull tid fra en faktisk effektiv og verdifull behandling, noe som også svekker tillitten deres til de psykosiale helsetjenestene som fins.

Dette er noe SANKS ble etablert for. Med spesialiserte helsetjenester som er tilrettelagt for samer og som er sensitive for samisk kultur, kan samisk ungdom få den behandlingen de har behov for. Men her oppleves det at det er uvitenhet hos leger og fastleger om disse tilbudene, og som ikke henviser pasientene som har behov det til SANKS.

Noereh skal fortsette å lage trygge møtearenaer, hvor samisk ungdom kan føle seg selv, ha en fellesskapsfølelse og få mer selvtillit for sin samisk identitet. Noereh skal fremme åpenhet og gi trygge rom til å snakke om og utforske disse temaene på en skånsom måte.

Noereh skal aktivt jobbe med å skape økt oppmerksomhet om disse ukulturene innad i Sápmi og jobbe for at det er lettere å snakke om og avvikle det. Samiske ungdom skal ikke sanksjoneres med bekvemmelig taushet og stillhet når de konfronterer urett gjort mot dem. Tross alt, er denne type tausheten i Sápmi en gjenværende rest fra fornorskningsperioden hvor det fungerte som en overlevelsesstrategi for å unngå konsekvensene hvis de ikke konformerte til tiltakene som var satt i gang for å undergrave deres samisk identitet. Men slik som vi har lært på den harde måten, så må urett bekjempes direkte med høye og krasse stemmer.

Noereh skal i tillegg også belyse viktigheten av tilrettelagte og kultursensitive helsetjenester som SANKS og gi innspill i hvordan man kan forbedre bevisstheten om disse i helsesektoren.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem